การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ       รองชนะเลิศ  การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ

        จากการที่ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผ่านการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ณ ประเทศรัสเซีย จำนวน 3 ทีม ได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 1 ทีม และรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี จำนวน 2 ทีม ซึ่งมีทีมจากโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 123 ทีม  คัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย จำนวน12 ทีม คือ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รุ่นละ 4 ทีม  โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มีงบประมาณจำกัด จึงสละสิทธิ์ไป 1 ทีม  เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม   คือรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 1 ทีม   และรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี จำนวน 1 ทีม

          ในการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2557 (WRO 2014 : World Robot Olympiad 2014) รอบชิงชนะเลิศระดับนานาชาติ ณ เมืองโซซิ   สหพันธรัฐรัสเซียในระหว่างวันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 มีจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 367 ทีม จาก 48 ประเทศ   ผลปรากฏว่า ทีมรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซึ่งทำเวลาห่างจากทีมชนะเลิศเพียง 3 วินาทีเท่านั้น และทีมรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี   ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ติดอันดับ 1 ใน 16 ทีม ดังรายชื่อต่อไปนี้

รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกอบด้วย
1.นายสุทธิพงษ์   นำพลสัก             ชั้นม.6/13
2.นายธิติวุฒิ   อะคะปัน                  ชั้นม.6/12
3.นายณัฐกานต์   กันทะวงศ์            ชั้นม.4/13

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประกอบด้วย
1.ด.ญ.ชวัลลักษณ์   แก้วมูล      
       ชั้นม.3/11
2.นายบัณฑิต   สุภกา                        ชั้นม.3/4
3.ด.ช.ณัฐธัญญนนท์   อภิรชตานนท์   ชั้นม.2/3

ครูผู้ควบคุมทีม
1.นางอรอุมา   พงค์ธัญญะดิลก   2.นางชลภิรัตน์   แก้วมูล    3.นายณัฐวุฒิ   พรนาม

 

                                                                                 [คลิกเพื่อดูรูปภาพ]โดย.  
ประกาศวันที่ 08-12-2014

Username
Password