รณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล          นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 และ 2/6 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์บริการท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน โดยมีนายณรงค์  อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการปล่อยตัวขบวนเดินรณรงค์ จากบริเวณประตูช้างสี ถึงศูนย์บริการท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน และนายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  ในกิจกรรมนี้ นายชลภัทร สิงห์ทอง และเด็กหญิงชวัลลักษณ์  แก้วมูล  ตัวแทนเยาวชนลำพูน ขึ้นเวทีการเสวนา เรื่อง "หยุดยั้งการทุจริต พิชิตคนโกง...หน้าที่ใครหนอ"


นายณรงค์  อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
  | ภาพกิจกรรมทั้งหมด |
โดย.  
ประกาศวันที่ 09-12-2014

Username
Password