ค่ายทักษะการคิดศตวรรษที่ 21นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมการเรียนรู้พหุสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ค่ายทักษะการคิดศตวรรษที่ 21 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

                                                                      [คลิกดูรูปภาพ]


โดย.  
ประกาศวันที่ 12-12-2014

Username
Password