แข่งขันประกวดทอล์คโฃว์ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน รวมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยหัวหน้างาน To Be Number One คือ ครู บุณยนุช ใจบรรทัด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 เข้าแข่งขันประกวดทอล์คโฃว์หัวข้อ The Smart Love โดยมี ครูแสวง ไชวังสี ผู้ฝึกสอน ณ โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน
ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายพิสิฎ มณีส้าว ชั้น ม.5/7 ได้ถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน 500 บาท
รางวัลชมเชย นางสาวอคิราห์ จันเรือง ม.5/7                                    
                                                                      [คลิกดูรูปภาพ]


โดย.  
ประกาศวันที่ 25-12-2014

Username
Password