ประชุมคณะครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
ครูพรชัย   สินธุปัน   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดทำผลงานวิชาการ คือการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องพหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับครูสันติ   จีราพันธ์   ครูผู้ฝึกสอนดีเด่นกีฬาเปตอง ได้รับรางวัลจากกรมพลศึกษาและจังหวัดเชียงราย  ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “เชียงรายเกมส์”

                                                              [คลิกดูรูปภาพ]โดย.  
ประกาศวันที่ 06-02-2015

Username
Password