ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ WRO ชิงแชมป์ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2556นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ที่ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ WRO 2013 รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในวันที่ 19 มิถุนายน 2556
     

          สาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2556 (WRO 2013: World Robot Olympiad 2013) รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ     เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขัน รอบชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 4-6 กันยายน 2556   และเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน (WRO 2013 : World Robot Olympiad 2013) รอบชิงแชมป์โลก ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ผลการแข่งขันมีดังนี้

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
     รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน   ทีม CKK Junior 5 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
     ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
     รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
                   1.    เด็กชายธนธรรม  เก่งวิทย์กรรม          ชั้น ม.4/12
                   2.    เด็กชายประวิตร   อุปหนอง                ชั้น ม.4/12

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ทีม CKK Junior 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
     ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
      รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
                  1.    เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แก้วมูล              ชั้น ม.2/11
                  2.    เด็กหญิงปวรรัตน์  จันทร์เอี่ยม             ชั้น ม.2/12

รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 
      รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน   ทีม CKK Senior 5 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
      ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
      รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
                  1.    นางสาวพิชญาภัค กิติศรี                      ชั้น ม.5/11 
                  2.    นายธิติวุฒิ  อะคะปัน                            ชั้น ม.5/12   
                  3.    นายสุทธิพงษ์  นำพลสัก                       ชั้น ม.5/13

ผู้ควบคุมทีม
      นางอรอุมา   พงค์ธัญญะดิลก
      นางชลภิรัตน์   แก้วมูล
      นายวรเทพ   วันกาล

หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์
      นายสุริยา  นิ่มตระกูล

ผู้อำนวยการทีม

     นายสกล   ทะแกล้วพันธุ์

     
     

| ภาพกิจกรรม |
โดย.  
ประกาศวันที่ 27-06-2013

Username
Password