อบรมโครงการสอนน้องให้รู้สื่อ           ครูวัลลีย์ ถาแปง ครูหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และนักเรียนชุมนุมประชาสัมพันธ์ระดับ ม.ปลายโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์คัมภีร์พล สันยทิพย์ อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการอบรมโครงการสอนน้องให้รู้สื่อ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ

 โดย.  
ประกาศวันที่ 20-06-2013

Username
Password