วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือนว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ กันทะวงค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 [คลิกดูรูปภาพ]โดย.  
ประกาศวันที่ 01-04-2015

Username
Password