ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558https://onedrive.live.com/redir?resid=21967B78956D5DC!284&authkey=!AITmDp4EyfVYB0Y&ithint=folder%2cpdf

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 และให้เข้าสอบในวันที่ 4 เมษายน 2558 ตามตารางสอบที่กำหนด

 โดย.นายศยานันท์   ยารังฝั้น
ประกาศวันที่ 03-04-2015

Username
Password