ประกาศผลสอบห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษประกาศผลสอบห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ

ปีการศึกษา  2558

รายชื่อ

นักเรียนรายงานตัวและมอบตัวในวันที่  9  เมษายน  2558

สำหรับห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ยื่นความจำนงเพิ่มเติมภายในวันที่  6  เมษายน  2558

ติดต่อทาง  facebook : www.facebook.com/yspreeda
โดย.นายปรีดา  ยะธิมา
ประกาศวันที่ 05-04-2015

Username
Password