ประกาศกลุ่มเพื่อมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2558ประกาศกลุ่มเพื่อมอบตัวนักเรียน  ปีการศึกษา 2558

รายชื่อตามกลุ่ม ม.1 เพื่อมอบตัว

รายชื่อตามกลุ่ม ม.4 เพื่อมอบตัว

***นักเรียนจักรคำเดิมตรวจสอบเลขประจำตัวนักเรียนของตนเอง***

ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนเข้ามอบตัวให้กับทางโรงเรียนตามกำหนดการที่แนบ

โดย.นายปรีดา  ยะธิมา
ประกาศวันที่ 08-04-2015

Username
Password