งานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE          วันที่ 26  มิถุนายน 2556  เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก กลุ่มงานกิจการนักเรียนโดยงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและชมรม TO BE NUMBER ONE  ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ เนื่องในวันยาเสพติดโลกและกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนเห็นโทษของยาเสพติด และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. ประกวดชมรมTO BE NUMBER ONE ดีเด่น การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง และดี TO BE NUMBER ONE IDOL การประกวดเต้น Cover Dance การประกวดเต้น Aerobics & Dancercise Lamphun Championship
2. การประกวดดนตรี โฟล์คซอง
3. การประกวดวาดภาพรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
4. การแข่งขันตอบปัญหา
5. การประกวดละครสั้น
6. การแข่งขันวอลเล่ย์บอลชาย
       และขอเชิญชมนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนโดย.  
ประกาศวันที่ 21-06-2013

Username
Password