การประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและฝ่ายบริหารการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและฝ่ายบริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรท้องถิ่นและสถานศึกษา วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก

[คลิกดูรูปภาพ]โดย.  
ประกาศวันที่ 11-05-2015

Username
Password