การประชุมของกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปการประชุมของกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2558

ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดย ว่าที่ร้อยตรี อดุลย์ กันทะวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นประธานในที่ประชุม

คลิกดูรูปภาพ

 โดย.  
ประกาศวันที่ 22-05-2015

Username
Password