ขอแสดงความยินดีนางมยุรี พรนิมิตร หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์อละสารสนเทศศาตร์ ประจำปี 2557 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เข้ารับประทานเกียรติบัตรจากพระวรวรวงค์เธอพระองค์โสมสวลี พระวรราชทินัดดามาตุ ณ โรงแรมแอมบาสซา เมื่อวันพุธ เมื่อวันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2558โดย.  
ประกาศวันที่ 22-05-2015

Username
Password