กิจกรรมโครงการ LPG SAFETY 2013          โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมกับบริษัทเจนิเว่ จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานให้ดำเนินโครงการ LPG SAFETY 2013 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นในการใช้ก๊าซปิโตเลียมเหลวอย่างถูกต้องและปลอดภัย และปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกทั้งตระหนักในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในการใช้ก๊าชปิโตเลียมเหลวอย่างถูกวิธี โดยมีนายวีพล จิรประดิษฐกุล อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน และนายภาษิต บุษมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ กล่าวรายงาน  เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556   ณ หอประชุมบุรีรัตน์

 

[ ประมวลภาพกิจกรรม ]โดย.  
ประกาศวันที่ 24-06-2013

Username
Password