การประชุมคณะครูประจำเดือน ครั้งที่ 6/2558ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสกล ทะแกล้วพันธุ์ ในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ และยินดีต้อนรับคุณครูธัญวรัตน์ เจริญจิตร์


โดย.  
ประกาศวันที่ 13-07-2015

Username
Password