การอบรมปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน สู่คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลการอบรมปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน สู่คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ในวันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


โดย.  
ประกาศวันที่ 13-07-2015

Username
Password