ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุมนุมอาสาสมัครยุวกาชาด โรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน

ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวแม่บัวเขียน  แสงหงษ์

ซึ่งประสบอัคคีภัย ณ บ้านป่าตัน  ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556โดย.นางสาวสุมาลี  ลังกาตุง
ประกาศวันที่ 25-06-2013

Username
Password