โครงการผู้ว่าจังหวัดลำพูน พบนักเรียนหน้าเสาธง ประจำปี 2558       โครงการผู้ว่าจังหวัดลำพูน พบนักเรียนหน้าเสาธง ประจำปี 2558
       นายณรงค์ อ่อนสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน โครงการประกวดคลิปสั้น หัวข้อเรื่อง "การตอบแทนคุณแผ่นดิน" ของ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผลงานคลิป ชื่อ จี-เก็ด-ทา-ยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รับโล่เงินรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาทและการประกวดหนังสั้น ต่อต้านยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษา และอาชีสะศึกษา ในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรม To Be Number One ประจำปี 2558 วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายใต้คำขวัญต่อต้านยาเสพติด คือ "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด"
ครูผู้ควบคุมทีม ครูณัชชา เตจะโสดและครูบุณยนุช ใจบันทัด

[คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม]โดย.  
ประกาศวันที่ 27-07-2015

Username
Password