โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ยินดีต้อนรับ        โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ยินดีต้อนรับ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนนักเรียน โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ ภาษิต บุษมงคล ให้การต้อนรับ

[คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม]โดย.  
ประกาศวันที่ 27-07-2015

Username
Password