กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและมหกรรม TO BE NUMBER ONE       นายพินิจ หาญพาณิชย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกและมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2556  ซึ่งจัดโดยโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยกลุ่มงานกิจการนักเรียน งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและชมรม TO BE NUMBER ONE  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนเห็นโทษของยาเสพติด และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ โดมอาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 

[ ประมวลภาพ ]โดย.  
ประกาศวันที่ 26-06-2013

Username
Password