ประกวดโครงการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนการประกวดโครงการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน

 (อย.น้อย) ประจำปี 2556  วันที่ 2  กรกฏาคม 2556

ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลำพูน

 

[ ประมวลภาพ ]โดย.  
ประกาศวันที่ 03-07-2013

Username
Password