ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ภาพการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 23-11-2015

Username
Password