มอบรางวัลโครงการ LPG SAFETY 2013             นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบรางวัลให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ LPG SAFETY 2013 ที่จัดขึ้น ณ หอประชุมบุรีรัตน์ ในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ผลการร่วมกิจกรรม มีผู้ได้รับเงินรางวัลทุกการศึกษาดังนี้

1. กิจกรรมการตอบปัญหาชิงรางวัล
     -  รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13
     -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
     -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13
     -  รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13

2. รางวัลพิเศษ
     -  ผู้นำด้านความปลอดภัย  เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่  นายวัชรพล  ณ ลำพูน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
     -  ผู้นำด้านคุณธรรมดีเด่น  เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ นางสาวณัฐณิชา  ด้วงคำวิชัย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11

โดย.  
ประกาศวันที่ 03-07-2013

Username
Password