ทีมงานหนังสั้น Ckk. Junior Studioสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล มาตรวจเยี่ยม
นักเรียนทีมงาน
หนังสั้น Ckk. Junior Studio โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 ที่เข้าร่วมโครงการจัดนิทรร
ศการและสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พร้อมสัมภาษณ์ออกอากาศรายการโทรทัศน์ในเดือนธันวาคม
คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 30-11-2015

Username
Password