มอบรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ เขตการแข่งขันกีฬาที่ ๕ “ล้านนาเกมส์”

สรุปผลการแข่งขันคาราเต้โด
1. เด็กชายภาณุวัฒน์ พรหมสิทธิ์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันคาราแต้โด รุ่นน้ำหนัก 50 กก. และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา แห่งชาติครั้งที่ 37 จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 23-31 มหราคม 2559

สรุปผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
1. นางสาวเพชรา ลังกาดี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภท หญิงเดี่ยว และประเภททีมหญิง ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา แห่งชาติครั้งที่ 37 จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 23-31 มหราคม 2559

สรุปผลการแข่งขันกรีฑา
1. เด็กชายก่อบุญ พินิจพรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขันกรีฑาประเภท วิ่งผลัดผสม ชาย

สรุปผลการแข่งขันว่ายน้ำ
1. เด็กหญิงฐิติมา กฤษวงค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันว่ายน้ำฟรีสไตล์ 800เมตร
และการแข่งขันเดี่ยวผสม 400 เมตร

สรุปการแข่งขันกีฬาเทควันโด
1. เด็กหญิงวิชชุตา สุทธดุก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันเทควันโดรุ่นน้ำหนัก 59 กก.ไม่เกิน 63 กก.หญิง
2. เด็กชาย ศวัสกรณ์ ทิพย์โอสถ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

สรุปการแข่งขันกีฬาวูซู
1. นายเชาวน์โรจน์ ประสมนาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาวูซู ประเภทประลองยุทธ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กก. ชาย
สรุปการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเซปักตะกร้อทีมหญิง นักกีฬาประกอบด้วย
1. นางสาวเพ็ญนภา คำมูล
2. นางสาวณัฐธิดา มะโนสมุทธ
3. นางสาวรุจิรา เตชะดง
4. นางสาวกรวรรณ มโนนำ

สรุปการแข่งขันกีฬา เปตอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน เปตองทีมชาย นักกีฬาประกอบด้วย
1. นายชานนท์ ณลำปาง
2. นายณัฐนันท์ ปัญญา
3. นายณัฐศาสตร์ ศรีบุรี
4. นายภพกร เพ็ญสิทธิ์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน เปตองทีมหญิง นักกีฬาประกอบด้วย
1. นางสาวมยุรี ยะแก้ว
2. เด็กหญิงมลิษา คำแดงใหญ่
3. เด็กหญิงชนัฎนันท์ มณีขัติย์ 
4. เด็กหญิงสิริวิมล ศรีไม้


คลิกชมภาพกิจกรรมโดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 02-12-2015

Username
Password