ขบวนงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี
ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไช
 
เพื่อส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดู
หนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๕๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘คลิกชมภาพกิจกรรม

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 14-12-2015

Username
Password