รางวัล Creative Idea Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น          นางสาวสุธิดา อรินแจ้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัล Creative Idea Award จากการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ณ สสท สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือกจากผู้เข้าแข่งขันที่มาจากมหาวิทยาลัย อาชีวศึกษา โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำจากทั่วประเทศ


โดย.  
ประกาศวันที่ 03-07-2013

Username
Password