ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๔๐ ท่านโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน
จาก โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๔๐ ท่าน
โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ รองผู้อำนวยการทั้ง ๔ กลุ่มงาน
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระให้การต้อนรับ

คลิกดูภาพกิจกรรม

โดย.  
ประกาศวันที่ 20-01-2016

Username
Password