อบรมนักเรียนระดับชั้น ม. 5 เรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารและเสริมแรงบันดาลใจเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อบรมนักเรียนระดับชั้น ม. 5
เรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารและเสริมแรงบันดาลใจเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัย.
โดย อ.วีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงค์

คลิดดูภาพกิจกรรม


โดย.  
ประกาศวันที่ 20-01-2016

Username
Password