รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบนักเรียนหน้าเสาธง ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
พบนักเรียนหน้าเสาธง ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
จากนั้นเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา(Lamphun Team) 

โดยมีนายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน นำเสนอผลการดำเนินงาน
ของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 27-01-2016

Username
Password