การอบรมเชิงปฎิบัติการครูและนักเรียนแกนนำ อย.น้อย จังหวัดลำพูน ปี ๒๕๕๙การอบรมเชิงปฎิบัติการครูและนักเรียนแกนนำ อย.น้อย จังหวัดลำพูน ปี ๒๕๕๙ 
จัดโดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 28-01-2016

Username
Password