เปิดงาน นิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"เปิดงาน นิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 23-02-2016

Username
Password