พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชาพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา
ณ บริเวณลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษาคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 23-02-2016

Username
Password