จตุรมิตรสัมพันธ์ 2559โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
 ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างสถาบัน

ภายใต้ชื่อ “ จตุรมิตรสัมพันธ์ ”

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
โดยมีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน
 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
ได้ออกกำลังกายโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลาง
ตลอดจนเชื่อมความสามัคคีระหว่าง 4 สถาบันการศึกษา ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 23-02-2016

Username
Password