ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4

ปีการศึกษา 2559

link ดูข้อมูล


ให้นักเรียนตรวจสอบห้องสอบและเข้าสอบตามห้องที่ประกาศนี้

นักเรียนที่ชื่อตกหล่น ติดต่อที่ห้องทะเบียน-วัดผล ในเช้าของวันสอบ  เพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งโดย.นายปรีดา  ยะธิมา
ประกาศวันที่ 25-03-2016

Username
Password