ประกาศผลสอบห้องโครงการพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1ประกาศสอบห้องโครงการพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1

ดูรายละเอียด

หมายเหตุ
     การสอบรอบที่ 2 (เฉพาะคณิตศาสตร์และภาษาไทยรายละเอียดตามเอกสารแนบ)
     สมัครวันที่   5 เมษายน 2559  เวลา   8.30 - 12.00 น. 
     สอบวันที่   5 เมษายน 2559  เวลา  13.00 - 16.00 น.โดย.นายปรีดา  ยะธิมา
ประกาศวันที่ 04-04-2016

Username
Password