คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จ.พะเยาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน
จาก โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา 
โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
นายสกล ทะแกล้วพันธุ์
รองผู้อำนวยการทั้ง ๔ กลุ่มงานให้การต้อนรับ


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 12-05-2016

Username
Password