วันจักรคำฯ เกียรติยศวันจักรคำฯ เกียรตริยศ”
นักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 
ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ดีเยี่ยม และดี ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 29 มีนาคม 2559
ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 
มีนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตร จำนวน 758 คน
โดยมี นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 12-05-2016

Username
Password