การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อนปิดภาคเรียน 2/ 2558การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อนปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๘
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ หอประชุมบุรีรัตน์คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 12-05-2016

Username
Password