ขอแสดงความยินดี กับนางสาวณัฐพร เปรมปรีด์ เป็นตัวแทน ศูนย์ สอวน.ภาคเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับนางสาวณัฐพร เปรมปรีด์ (หนูแพร) นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นตัวแทน ศูนย์ สอวน.ภาคเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าแข่งขันโอลิมปิก สาขาชีววิทยา ในระดับประเทศ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2559 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเกียรติจากมูลนิธิ สอวน. เป็นเจ้าภาพจัดงานการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13โดยนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 106 คน ครูผู้สังเกตการณ์ 30 คน อาจารย์ผู้แทนศูนย์ 30 คน และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ต่างๆ รวม 378 คน ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 12-05-2016

Username
Password