พิธีรดน้ำ ดำหัว คณะครู ประจำปี ๒๕๕๙งานชุมชนและภาคีเครือข่ายกิจกรรมภายในร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ได้จัดพิธีรดน้ำ ดำหัว คณะครูของโรงเรียน ทั้งครูในอดีตและครูปัจจุบั
นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและเพื่อแสดงความกตัญญู
ในวันเสาร์ ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙
ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 12-05-2016

Username
Password