งานขบวนแห่พระพุทธรูปเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลำพูน ๒๕๕๙โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นายสกล ทะแกล้วพันธุ์
ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูป ในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๕๙
โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายณรงค์ อ่อนสะอาด 
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
เมื่อ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙คลิกชมภาพกิจกรรมโดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 12-05-2016

Username
Password