วันกตัญญู และดำหัวปี๋ใหม่ ๒๕๕๙นกตัญญู และดำหัวปี๋ใหม่ ๒๕๕๙
ผู้ทรงคุณูปการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน
นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ 
ณ  ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาเขต ๓๕ (จังหวัดลำพูน)
๑๙ เมษายน ๒๕๕๙คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 12-05-2016

Username
Password