การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๕๙การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เรื่อง การจัดภาระงาน / ชิ้นงาน
โดยกลุ่มงานบริหารวิชาการ
วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 12-05-2016

Username
Password