การประชุมครูครั้งที่ ๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙การประชุมครูครั้งที่ ๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดยมีรองผู้อำนวยการงานอำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ กันทะวงค์
เป็นประธานในการประชุม
วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 12-05-2016

Username
Password