แสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐพร เปรมปรีด์ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 
นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐพร เปรมปรีด์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๖/๑๑
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ได้เป็นตัวแทน ศูนย์ สอวน.ภาคเหนือคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าแข่งขันโอลิมปิก สาขาชีววิทยาในระดับประเทศ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๕-๙ เมษายน ๒๕๕๙ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 13-05-2016

Username
Password