นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู จังหวัดลำพูนคณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมประชุม VDO Conference
ทิศทางการศึกษาไทยจะก้าวเดิ
นต่อไปอย่างไร?
นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู
“คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน”
จังหวัดลำพูน
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องเจ้าหลวงคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 17-05-2016

Username
Password