งาน สรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๕๙พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากโรงเรียนเทศบาลประตูลี้เข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย
ในงาน สรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญ
ชัย ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมห
าวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน 
โดยมีขบวนฟ้อนเล็บต้อนรับ จำนวน ๑,๖๐๙ คน
 ทางคณะครูและนักเรียนโรงเรี
ยนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบว
นฟ้อนเล็บ ในครั้งนี้ 

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 17-05-2016

Username
Password